Місія та цінності

Місія Асоціації передбачає реалізацію проекту високошвидкісної магістралі в Україні за безпосередньої участі національного виробника та найкращих міжнародних практик

«Україна – серце Шовкового Шляху в Європі»

Ключовими цінностями Асоціації є:

 • надійність
 • професійна компетентність
 • конфіденційність
 • неупередженість
 • інноваційність
 • чесність

Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, зокрема, з питань, що стосуються підготовки та реалізації проекту побудови високошвидкісної залізничної магістралі через територію України, яка з’єднає Китай з Європейським Союзом, а також іншої необхідної для цього інфраструктури.

Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

 1. співробітництво з органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з питань нормативно-правового, організаційного, технічного врегулювання загальних засад побудови та функціонування високошвидкісних магістралей, зокрема, високошвидкісної залізничної магістралі через територію України, яка з’єднає Китай з Європейським Союзом;
 2. захист інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
 3. сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;
 4. створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;
 5. сприяння підвищенню ефективності функціонування транспортної, залізничної, логістичної галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій, програм розвитку, об’єктивно обґрунтованих стандартів якості, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;
 6. сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки та співробітництву з іноземними партнерами;
 7. технічна інформатизація та освіта учасників Асоціації, а саме:
 • а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
 • б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду щодо будівництва та функціонування високошвидкісних магістралей, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
 • в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
 • г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
 • д) надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.